หมวดหมู่ทั้งหมด
EN

Style Arts เข้าร่วมโครงการ GRC Facades ศูนย์นิทรรศการปลาฮ่องกง เปิดแล้ว !

เวลาเผยแพร่: 2022-01-28 Views: 7

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการปลาฮ่องกงได้เสร็จสมบูรณ์และเปิดขึ้น หัวข้อของนิทรรศการคือ "ความฝันจากตะวันออก" มีห้องจัดแสดงนิทรรศการตามธีมสามห้องและพื้นที่จัดแสดงแบบจำลองอุปกรณ์ ได้แก่ ความฝันของจีน ความฝันของกองทัพที่แข็งแกร่ง และผู้พิทักษ์ฮ่องกง
20211208161122572

The opening ceremony of the Exhibition Center was grandly held at Ngong Shuen Chau Barracks. The Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region Carrie Lam, the head of the Central Agency in Hong Kong, the leaders of the Southern Theater and the Hong Kong Garrison, as well as officers and soldiers of the Hong Kong Garrison and representatives of Hong Kong patriots and Hong Kong people attended and visited the exhibition.
20211208161107926

The Exhibition Center is located at Ngong Shuen Chau Barracks. Style Arts was fortunate to participate in the GRC Facade project, which was responsible for the design development, product production& supply. The participating area is about 10,000 square meters.
20211208161110520

20211208161112211

For this project, our company worked closely with the team of Academician He Jingtang of the Architectural Design & Research Institute of SCUT Co., Ltd., including the research and development of various materials, the confirmation of colors, the overall effect of large-scale simulation, 1:1 actual samples and on-site visual effects confirmation, etc. Each step was completed in a high degree of cooperation between the two parties.

After many times of communication and confirmation with Academician He Jingtang and the leaders of the Hong Kong Garrison, our company finally selected a model and a large-scale model.
20211208161114571

The GRC Facade has a rich appearance, majestic, clean and solemn.
20211208161117689

In terms of design, our company uses three-dimensional design to generate drawings, uses BIM technology to simulate collisions in the production process, and prevents and effectively solves various problems that may occur in the construction process during the design stage, so that project execution is more accurate and efficient.
20211208161120434

The Exhibition Center has been completed and opened, and Style Arts was fortunate to be one of the builders. With its persistent pursuit of art, exquisite craftsmanship, and excellent artistic understanding and control, our company has finally successfully completed the task.